Jak złożyć reklamację

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego można złożyć:

- pisemnie na adres: Silver Rock Sp. z o.o., ul. Skwierzyńska 20, 61-615 Poznań;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bombata.com.pl.

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Silver Rock Sp. z o.o., ul. Skwierzyńska 20, 61-615 Poznań.

Prosimy o podanie w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;

(2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia;

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Do pobrania: Formularz reklamacyjny

Moje ulubione produkty.

Nie posiadasz jeszcze żadnych ulubionych produktów

favorite_border 0